Marketing Identity

Dear Colleagues and Friends,

We are pleased to announce that the conference Marketing Identity 2021 New Changes New Challenges will officially take place in the modernized premises of our faculty. At the same time, it will be possible to follow a live stream of the speakers on our website and social networks.

The main topic is focused on new changes and challenges that shape the media and marketing environment in various areas and spheres. For more information, please visit the official conference website MI 2021.

Please note that personal participation is possible only for vaccinated persons and their number is limited to 50 participants.

You can apply until September 30, 2021 via the electronic registration – REGISTRATION
Date of the conference – November 9, 2021
Venue of the conference – Malý Berlín (Štefánikova Street, Trnava).
Deadline for submission of abstracts – September 30, 2021
Deadline for submission of papers – October 10, 2021
Conference fee: 120€/150€; co-author 70€

We are looking forward to meeting you!
If you have any questions, do not hesitate to contact us.

Vážení kolegovia a priatelia,
s radosťou Vám oznamujeme, že tohtoročná konferencia Marketing Identity 2021 New changes New challenges sa bude oficiálne konať v zmodernizovaných  priestoroch našej fakulty a súčasne bude možné sledovať živý stream prednášok a vystúpení na našej webovej stránke a sociálnych sieťach. 
K súčasnej situácií pristupujeme maximálne zodpovedne preto berte prosím na vedomie, že osobná účasť je možná len pre zaočkované osoby a ich počet je limitovaný na približne 50 účastníkov.
Nosnou témou sú nové zmeny a výzvy formujúce mediálne a marketingové prostredie v rôznych oblastiach a sférach. Viac informácií nájdete na oficiálnej webovej stránke konferencie MI 2021.
Prihlásiť sa môžete do 30. septembra 2021 formou elektronickej prihlášky – PRIHLÁŠKA 
Termín konania – 9. november 2021
Miesto konania – Malý Berlín (Štefánikova, Trnava).
Zaslanie abstraktu – do 30. septembra 2021
Zaslanie príspevku – do 10. októbra 2021
Účastnícky poplatok: 120 € (SJ) / 150 € (AJ), spoluautor 70 €
Tešíme sa na Vás!
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Live stream will be broadcast via this web, Facebook FMK UCM and YouTube FMK UCM.

Need more information?